Trong một thế giới phẳng khi khách hàng phải đối mặt với quá nhiều lựa chọn nhưng quá ít thời gian để cân nhắc. Họ sẽ chẳng còn nhớ sản phẩm của bạn là gì ?  Họ sẽ chẳng nhung nhớ xem sản phẩm của bạn có gì. Bởi lẽ đó, việc thuyết phục khách hàng mua lần đầu và mua nhiều lần tiếp theo không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Có một cách để khách hàng nhớ tới bạn. Đó là thương hiệu. Những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đã tạo ra một lượng khách hàng trung thành lớn chỉ nhờ có branding.

Bạn có đang theo đuổi branding ? Vậy branding là gì? Tại sao nó lại quan trọng?

Branding là gì ?

Branding chính là tổng hợp các bước cụ thể để giúp bạn xây dựng thương hiệu phát triển. Nếu được thực hiện đúng, branding sẽ là hệ thống các yếu tố hình ảnh, ngôn ngữ, trải nghiệm củakhách hàng để kết hợp lại với nhau góp phần tạo nên một khối cảm xúc về thương hiệu

Tại sao phải làm Branding ?

Brand hoặc “bị brand” — nếu như bạn không chủ động trong định vị thương hiệu của chính mình thì thị trường và khách hàng sẽ làm điều đó thay bản. Có thể tích cực hoặc tiêu cực.

Branding giúp bạn trở nên khác biệt so với đối thủ

  • Branding giúp bạn trở nên khác biệt so với đối thủ
  • Branding giúp tăng giá trị của những lợi ích bạn đem lại
  • Branding tạo ra sự liên kết giữa khách hàng và thương hiệu
  • Branding giúp xây dựng được khách hàng trung thành

Yếu tố quan trọng trong Branding.

Yếu tố đầu tiên trong branding chính là “mission và vision” của thương hiệu.

Mission có thể xem là nhiệm vụ hay giá trị cốt lõi. Bạn phải xác định được giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp của bạn. Hãy coi giá trị cốt lõi của thương hiệu chính là “bộ não”, còn tầm nhìn là “trái tim”. Bộ não sẽ giúp bạn quản lý, xác định mục đích, chiến lược của doanh nghiệp. Còn trái tim sẽ giúp thương hiệu truyền cảm hứng và tạo động lực cho chính bạn.

Hãy biết thể hiện mục tiêu kinh doanh của bạn, sự khác biệt với đối thủ, lợi ích và giá trị mà doanh nghiêp mà bạn đem lại cho khách hàng và các ý tưởng thực hiện cho các chiến dịch marketing trong tương lai.

//proagency.vn/wp-content/uploads/2018/03/footer_logo.png